NghiemVo

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Communications or Media
Location 291-295 Âu Cơ, Phú Trung, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Vietnam
Introduction Tôi là NghiemVo - SEO Specialist tại Navee Corp
Interests Fashion - Oto - Travel