Anne Marie ten Berge

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender FEMALE
Industry Non-Profit
Occupation Klokkenluider. Mediator. Performence, Kunstenares. Onderwijsbegeleiding
Location Utrecht, Utrecht, Netherlands
Introduction Ik ben Anne Marie ten Berge en geboren op 6 maart 1944 te Utrecht, waar ik nog steeds woon. Op 01-01-2010 is de vereniging DEMOCRATEN opgericht. Het doel van DEMOCRATEN is politiek te bedrijven en op te komen voor eerlijke en onafhankelijke verkiezingen zoals deze bedoeld zijn in Grondwet Art.3en4. Eerlijkheid, humaniteit, duidelijkheid en openheid is de aard van de leden. Lid worden ? e-mail: amstenberge@hotmail.com Ik ben als schrijvende voorzitter van DEMOCRATEN tevens klokkenluider.Mij past de rol van kwelgeest voor malafide ministers, burgemeesters, cvdK's en volksvertegenwoordigers. Het gedrag van de beide Kamers der Staten-Generaal is ronduit ziek te noemen. Politici belazeren Koningin en Volk waar ze bij staan. Jammer dat klokkenluiders onder het juk:'Persbreidel' zitten. Het is nu eenmaal zo, dat waar mensen met overheidsgezag bekleed zijn, het machtsmisbruik welig tiert. Ook nu weer wordt ons premiegeld dat de burger en de werkgever bij elkaar gespaard hebben om onze sociale zekerheid mee te kunnen betalen, verduisterd door malafide politici in het kabinet Rutte I. Het portret is in 2006 gemaakt door Sjoerd Tolsma.
Interests Eerlijke Politiek, Sociale Zekerheid, Rechtvaardigheid. Hulp aan de benauwde burger.