പേടിരോഗയ്യര്‍ C.B.I

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Advertising
Occupation ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനര്‍
Location കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമം, ജോലി റിയാദില്‍, കേരളം, India
Introduction വിവരക്കേടിന്റെ കൂടെ വിദ്യാഭ്യാസക്കുറവുംകൂടി ചേര്‍ന്നപ്പോള്‍ ആരൊക്കെയോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അക്ഷരത്തെറ്റ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ലെന്ന് .....
Interests ഉറക്കത്തില്‍ നിന്നും ചാടിയെഴുന്നേറ്റ് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വീണ്ടും കിടന്നുറങ്ങുക...... (നടക്കില്ല ഗംഗാധരാ നടക്കില്ല)
Favorite Books സര്‍. ആര്‍ദര്‍ കോനൻ ഡോയലിന്റെ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും, പിന്നെ നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ സകല സാഹിത്യ ബുക്കുകളും (ഇതില്‍ കുറഞ്ഞ ശതമാനം പോലും വായിക്കാന്‍ കഴിഞിട്ടില്ല)