''Μη ενεργοί Πολίτες''

My blogs

About me

Location Αιτωλικό, Αιτωλοακαρνανία, Greece
Links Audio Clip
Interests Η ευημερία του τόπου
Favorite Movies ''Ο μαυρογιαλούρος''
Favorite Music ''Μου 'φαγες όλα τα δαχτυλίδια''