Siti Maria ----- Semoga Allah memberkati Pinjaman Ibu Rika Anderson Company, akhirnya saya ikut pinjaman.