Viggers

My blogs

About me

Gender Male
Location Bodø, Nordland, Norway
Introduction ... en kultur- & lokalhistorisk interessert fyr, født i 1955, opptatt med jobb, familie & fritidsinteresser. Driver mye med slektsforskning. Det har blitt lite fokus på egen slekt de siste åra, men bidrar gjerne til å hjelpe andre. Leder h.v. i DIS-Salten Slektshistorielag (1999-2012). Leder h.v. i Adelsteen Normann Stiftelsen (2002-2012), sittet i styret for Nordlandsmuseet/Bodø museum siden 1991. Med andre ord en kulturbyråkrat.