သဇင္ရနံ ့

My blogs

Blogs I follow

About me

Introduction လြတ္လပ္္မႈကိုငတ္မြတ္ေနတဲ့ ေလာကၾကီးအတြက္လြတ္လပ္တဲ့အေတြးအေခၚအယူအဆေတြ၊အသိအျမင္ခံစားခ်က္ေတြကို ေဖၚျပဖို႔ ဒီ ဘေလာ့ဂ္ကိုဖန္တီးပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ ဒီဘေလာ့ဂ္ကိုလာေရာက္လည္ပတ္ သူအားလံုး လြတ္လပ္စြာအၾကံျပဳေရးသားေပါက္ကြဲႏုိင္ပါတယ္။