கிருஷ்ணா

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Occupation TV Producer
Location சுபாங் ஜாயா, சிலாங்கூர், Malaysia
Introduction மனிதத்தை மதிக்கும் மனிதன்..
Interests கவிதை, அரசியல், சமயம், பொது அறிவு
Favorite Movies பொது அறிவை வளர்க்கும் படங்கள்
Favorite Music இறைச்சல் இல்லாத மெல்லிசை..
Favorite Books திருமந்திரம், திருக்குறள்