Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Odenwald

My blogs

Blogs I follow

About me

Introduction Đây là trang thông tin chính thức cho Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản vùng Odenwald & vùng phụ cận. Mục tiêu và tôn chỉ là bảo tồn Văn Hóa Việt Nam , Lịch sử Thuyền Nhân , Tự Do và Nhân Quyền cho Quê Hương Việt Nam