Daniel Lundgren

My blogs

About me

Gender Male
Introduction Jag är en Helvetesförtjänande mask, kräk och syndare, räddad, förklarad rättfärdig och anställd utan orsak eller egna meriter, inte av människor utan av en mycket nådefull Gud, till att: göra Hans Glädjebud känt (Mark 16:15); föra människor till trons lydnad (Rom 1:5); fortsätta trons kamp (Jud 1:3); försvara och förklara det hopp jag äger (1 Petr 3:15); bestraffa, tillrättavisa och förmana (2 Tim 4:2); ge akt på dem som vållar splittring och kan bli till fall, i strid mot läran (Rom 16:17). För Hans Namns skull! (Rom 1:5)