Daniel

My blogs

Blogs I follow

About me

Occupation Proprietary Trader
Location Poland
Introduction Giełdą po raz pierwszy zainteresowałem się jako nastolatek, później pomogły one w sfinansowaniu studiów. Studiowałem na Uniwersytecie Gdańskim Informatykę i Ekonometrię spec. Analitykę Gospodarczą oraz dodatkowo Prawo Niemieckie i Europejskie (głównie aby rozszerzyć wiedzę na temat prawa finansowego/bankowego). Po zakończeniu edukacji przyjąłem pracę jako proprietary trader, następnie inwestor instytucjonalny, gdzie odpowiedzialny jestem za skład portfeli, których udziały w ramach certyfikatu można zakupić na giełdzie. Moje inne zainteresowania to języki obce, muzyka, filmy, szachy oraz tenis stołowy. Jestem również członkiem SATRF (Stowarzyszenia Analityków Technicznych Rynków Finansowych), KNI (Koło Naukowe Inwestor), oraz KN Econometrics.