ප්‍රියන්ත ෆොන්සේකා

My blogs

About me

Gender Male
Industry Education
Occupation Lecturer
Location හොරණ, බස්නාහිර, Sri Lanka
Introduction මම ප්‍රියන්ත. සිඩ්නි සිතුවිලි, කවි සෙවණැල්ල හා අළු මගේ බ්ලොග් ලියවිලි....
Interests සිනමාව/ නාට්‍ය කලාව/ සාහිත්‍යය/ සංස්කෘතික අධ්‍යයනය/ චෙස් ක්‍රීඩාව