Henrik

My blogs

About me

Location Hässleholm, Skåne, Sweden
Introduction Född i Umeå 1960 men kärleken tog mig till Hässleholm via Minneapolis och Lund. Har arbetat som montör och lackerare, och nu som lärare. Är 100% vänster.