Nina

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Female
Location Bergen, Hordaland, Norway
Introduction Velkomne til Leikehagen! Eg er ein nybyrjar på hage - ein sann amatør! For tida les eg nærmast alt eg kjem over av hagerelatert stoff, og eg kjenner at interessa for det som veks stig etter kvart som eg lærer meir. Vi flytta inn i dette huset sommaren 2009, og har ein forholdsvis stor hage. I starten hadde eg ikkje mot til å grave i jorda, - av frykt for å gjere noko gale - men no har eg altså sett i gang med skrekkblanda fryd og mykje sjølvironi! Her vil eg blogge om prosessen. Skrive om tankar, idear og planar. Ta bilete - før og etter. Og skrive om dei erfaringane eg gjer meg undervegs. Eg reknar med å lære mykje av dette, og håpar eg klarer å forholde meg til hagen som eit prøve- og feileprosjekt, som ein leik. Dette vert kjekt!