KNAL

My blogs

About me

Introduction Opiekun Koła:
dr Natalia Lemann
natalialemann@uni.lodz.pl

Przewodnicząca Koła:
mgr Anna Zatora
anna.zatora@gmail.com

Z-cy Przewodniczącego:
mgr Milena Rosiak
m.rosiak-klebik@wp.pl

Sekretarz Koła:
mgr Edyta Janiak
edytajaniak@gmail.com