கலகலப்ரியா

About me

Gender FEMALE
Industry Non-Profit
Location Switzerland
Introduction தேடிக் கண்டெடுப்பதற்காகவே தொலைத்துவிடுகிறேன் மீண்டும் மீண்டும் என்னை
Interests books & music
Favorite Movies Slumdog Millionaire, பூ, A beautiful mind, Cast away, Pretty woman, You've got mail, The terminal, அழகி, சலங்கை ஒலி, கண்ணாடிப் பூக்கள், மொழி, Rabbit proof fence, Schindler's list, ஒன்பது ரூபா நோட்டு, கண்ட நாள் முதல், ரோஜா, உயிரே, பம்பாய், Desert flower, Catch me if you can, நான் கடவுள், Ore kadal (malayalam)
Favorite Music carnatic
Favorite Books a lot...