පුලස්ති

My blogs

Blogs I follow

About me

Occupation සුරේඛා කොමියුනිකේෂන් සෙන්ටර්
Location මුල්ගම්පොල
Introduction දරුනු මැරයෙකි අපල ග්‍රහයෙකි විපුල කවියෙකි සොදුරු සගයෙකි
Favorite Movies ඉංග්‍රීසි-ටයිටැනික්, හින්දි-ජබ් වී මෙට්, සිංහල-එයා දැන් ලොකු ලමයෙක්
Favorite Music ඉංග්‍රීසි-ඉරාජ්, සිංහල-සන්ෆ්ලවර් ඉරාජ්, දෙමල-බේබි ශානිකා
Favorite Books ඉංග්‍රීසි-English for beginners volume 2, සිංහල-අක්කර පහ, මහින්ද චින්තනය, මෙන්න බලන්න ඩයිනෝසෝරයෝ