భాస్కరభట్ల రవికుమార్

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Arts
Occupation lyricwriter-tollywood
Location హైదరాబాద్, ఆంధ్రప్రదేశ్, India
Introduction గోదావరి అన్నా...కవిత్వమన్నా ప్రాణం. పాత్రికేయునిగా పదేళ్ళఅనుభవం.ప్రస్తుతం సినీగేయరచయితగా ప్రయాణం.శ్రీశ్రీ,తిలక్ ఇష్టమైన కవులు.వేటూరి,సీతారామశాస్త్రి ఇష్టమైన సినీకవులు.