ഉമ്മര് ഇരിയ

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Marketing
Location അബുദാബി, United Arab Emirates
Introduction വായിക്കാനും പാട്ടുകേള്‍ക്കനും സമയം കൊല്ലാനും ഇവിടെ ഈ ആല്‍ത്തറയില്‍ കുറച്ചു സമയം.
Interests ചെസ്സ്, ക്രിക്കറ്റ്, ഡ്രൈവിങ്ങ്, വായന, സംഗീതം, പൂന്തോട്ടം.