Font Việt Linh

My blogs

About me

Gender Male
Location Bảo Lộc - Sài Gòn, Vietnam
Introduction Những font chữ đẹp, lạ và hấp dẫn được Việt hóa bởi Việt Linh. Mục đích của trang là phục vụ cộng đồng Việt với phương châm Font Việt cho người Việt. Hầu như tất cả các font chữ đều có bản quyền nên người dùng cần lưu ý các điều sau: 1. Các font bản quyền Việt Linh Việt hóa các bạn không được buôn bán. Không dùng trong các dự án kinh doanh, thương mại. 2. Việt Linh chỉ Việt hoá cho người dùng cá nhân sử dụng hoặc các tổ chức phi lợi nhuận. Mọi vi phạm về bản quyền Font Việt Linh sẽ không chịu trách nhiệm. 3. Nếu dùng trong kinh doanh xin hãy mua font gốc của tác giả rồi mới dùng bản Việt hóa này. 4. Tất cả các font Việt Linh Việt hoá đều bắt đầu bằng kí hiệu VL_Tên font chữ. Không được thay đổi dưới bất kì hình thức nào. ĐIỀU KIỆN NHẬN FONT CỦA VIỆT LINH. Mỗi bài đăng đều có điều kiện đủ like sẽ show link tải. BỘ TỔNG HỢP FONT TÍNH PHÍ. Các bộ tổng hợp chỉ là tính phí tổng hợp dành cho các bạn đến sau cần full font Việt hóa, lười tải… không phải là phí bản quyền, phí Việt hóa font. Bạn nào cần Việt hóa font vui lòng liên hệ trang https://www.facebook.com/FontVietLinh/ để được thêm thông tin.