Norsk Hagetidend

My blogs

About me

Introduction Hage er fantastisk! Særlig når alt stemmer og rosene dine er de vakreste på jord. Men det er også litt fascinerende å se hvor raskt kålsommerfugllarvene klarer å forvandle dine knall grønne og sunne grønnkål, til noen snauspiste bladnerver.
Med dette som utgangspunkt har vi i redaksjonen i Norsk Hagetidend bestemt oss for å starte en blogg. Her vil vi fortelle om det vi foretar oss i våre egne hager og om arbeidet her i redaksjonen til Norsk Hagetidend.
Håper du vil følge oss!
Med hilsen Tonje, Marianne og Jorunn

Norsk Hagetidend utgis av Det norske hageselskap og kommer ut med 10 nummer i året. Du kan lese mer om Hageselskapet på www.hageselskapet.no