Miljöinnovatörens funderingar

My blogs

About me

Introduction På denna blogg finner du svaren på dina frågor om vad vi kan göra för att minska svälten i världen samt genom jordisering binda koldioxiden under kortare eller längre tid. Denna blogg publicerar mina artiklar om miljö- och hälsofaran med kompostering och ytgödsling. Lösningen på miljöproblemen heter JORDISERING.