രാജ്

My blogs

About me

Gender Male
Industry Internet
Location India
Links Audio Clip
Introduction A blogger who believes blog sociality is all about interaction between blogs not bloggers. This blog got its own life, its not my life anyway.
Interests വായന, സാഹിത്യം, യാത്ര, കമ്പ്യൂട്ടര്‍‍‍, സംഗീതം, ചരിത്രം, ഭാഷാശാസ്ത്രം, നരവംശശാസ്ത്രം, സൈക്കോളജി, പരിണാമം, ജീവിതം, ആത്മീയത, വെര്‍ടിഗൊ, ഡിസ്‌ലെക്സിയ, കര്‍ണ്ണാടകസംഗീതം, മലയാളം, കഥ
Favorite Movies റായ്, എം.ടി, ഭരതന്‍, പത്മരാജന്‍, ഡെസീക്ക, 80s-90s മലയാളം സിനിമ, അനന്തരം, പുഷ്പകവിമാനം, അല്‍ പാചീനോ, വേണുനാഗവള്ളി, മണിച്ചിത്രത്താഴ്, സിദ്ദിഖ്-ലാല്‍, അക്കരെ, പ്രിയദര്‍ശന്‍, ശ്രീനിവാസൻ, കിം കി-ഡുക്ക്
Favorite Music ഇന്ത്യന്‍ ചലച്ചിത്രഗാനങ്ങള്‍, കഥകളിപ്പദം, ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം, അഷ്ടപദി, പൂതപ്പാട്ട്, Micheal J
Favorite Books ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ, കാലം, ആയുസ്സിന്റെ പുസ്തകം, മാറ്റാത്തി, പരിണാമം, ഗുരുസാഗരം, രണ്ടാമൂഴം, മാധവിക്കുട്ടിയുടെ സ്മരണകള്‍, ചോരശാസ്ത്രം, ആനന്ദ്, എന്‍.എസ്.മാധവന്‍, സക്കറിയ, ബഷീര്‍, എം.ടി, സുഭാഷ് ചന്ദ്രന്‍, എം.മുകുന്ദന്‍, എം.പി.നാരായണപ്പിള്ള, ചുള്ളിക്കാടു്, കെ.പി.അപ്പന്‍, യതി, mark haddon‍, albert camus, jhumpa lahiri, haruki murakami, raymond carver, kundera

If you were a wrestler, what would be your finishing move?

Run-out-of-ring