ကုိေအာင္

My blogs

About me

Gender Male
Location Bramming, Esbjerg, Denmark
Links Audio Clip
Introduction ကြယ္လြန္သူ သမုိင္းပညာရွင္ ဆရာၾကီး ေဒါက္တာ သန္းထြန္း၏ သမုိင္းဆုိင္ရာ ရွာေဖြေတြ႕ရွိမွဳကို ဂုဏ္ျပဳေသာ အားျဖင့္ “ပ်ဴႏုိင္ငံ”လုိ႕ အမည္ေပးထားပါတယ္။ အမည္အရင္း ေအာင္ခင္ျမင့္၊ စာေရးရင္ စစ္ျငိမ္းဒီေရ အမည္နဲ႕ ေရးပါတယ္။ လက္ရွိဒိန္းမတ္ ႏုိင္ငံမွာ ေနထုိင္ေနဆဲ အိမ္ေထာင္သည္ တစ္ဦးပါ။ ko.aungdk@gmail.com