ရြက္မြန္

My blogs

About me

Introduction “ရြက္မြန္” ဆိုတာ မႏၱေလးတကၠသိုလ္အနီးက လက္ဘက္ရည္ဆိုင္တခုရဲ႕ အမည္ပါ။ က်ေနာ္တို႔က ဘေလာ့နာမည္ေပးမယ္ စဥ္းစားၾကေတာ့ ဒီနာမည္ကေလးကို ၾကိဳက္လို႔ယူလိုက္ပါတယ္။ ေသခ်ာေတာ့ မသိပါ။ ကြယ္လြန္သူ သမိုင္းပါေမာကၡ ေဒါက္တာသန္းထြန္းက ဒီဆိုင္နာမည္ကို ေပးခဲ့တယ္လို႔ ေျပာၾကတာလည္း ရွိပါတယ္။ သို႔မဟုတ္ အဂၤလိပ္လို Fine Leaves ဆိုၿပီး ဘာသာျပန္နာမည္ေပးတယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ အခု ရြက္မြန္ရိပ္ျမံဳ ကေလးမွာ ဆံုၾကပါစို႔။