ราชิต สุพร

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Education
Occupation ครูคณิตศาสตร์ / DJ คนล่าฝัน
Location อ.บ้านแพง / อ.นาแก, จ.นครพนม, Thailand
Introduction ชื่อ-สกุล : ราชิต สุพร ชื่อเล่น : ป้อม ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์..ที่ประเทศจีน. ... HYPERIDENTITIES IN (xy)z ≈ ((xx)y)z GRAPH ALGEBRAS OF TYPE (2,0) Rachit Suporn and Tiang Poomsa-ard Mathematics Program, Faculty of Science, Mahasarakham University, Mahasarakham 44150, Thailand E-mail: rachit3200@gmail.com , tiang@kku.ac.th
Interests สิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจากความคิด...
Favorite Movies เด็กหญิงวัลลี / อยู่กับก๋ง..
Favorite Music เพื่อชีวิต
Favorite Books หยุด..ความเลว...ที่ไล่ล่าคุณ.