NH Tipy

My blogs

About me

Location Slovakia
Introduction S viac ako 320 centrami v 60 krajinách sme najväčšou nezávislou spoločnosťou na svete ponúkajúcou IT vzdelávanie. New Horizons Bratislava poskytuje flexibilné IT tréningy, ktoré pokrývajú široký rozsah kurzov od základných aplikačných kurzov až po komplexné technické kurzy. www.newhorizons.sk