หจก.ศรีเจริญครุภัณฑ์

My blogs

About me

Industry Manufacturing
Occupation เครื่องเรือน
Location bangkok, None, Thailand
Introduction หจก.ศรีเจริญครุภัณฑ์ โรงงานผลิตจัดจำหน่าย โต๊ะเก้าอี้นักเรียน มอก.1494-2541/ 1495-2541 โต๊ะเก้าอี้นักเรียน A4 ,โต๊ะเก้าอี้นักเรียน สปช.001,โต๊ะครู 1-2 , โต๊ะครู 3-6, โต๊ะครู 7-9 และ 3 ลิ้นชัก และงานครุภัณฑ์การศึกษาต่างๆ ด้วยความชำนาญและมากประสบการณ์ด้านงานครุภัณฑ์ ทั้งราชการ และ เอกชน ในราคาย่อมเยาว์