MARIÑA PATRIMONIO

My blogs

About me

Introduction Son fins e facultades da asociación: 1.- A defensa do patrimonio material e inmaterial, como expresión da interacción secular entre o territorio e os seus habitantes, recollido este no seu sentido máis amplo dentro do territorio da comunidade autónoma de Galiza e facendo especial énfase en: a) Defender, promover e usar o idioma galego, pois representa a maior riqueza patrimonial do noso pobo. Con este fin,o idioma galego é a expresión propia e oficial usada en todos os ámbitos da asociación. b) Promover e fomentar o medio ambiente mariño e costeiro, o patrimonio natural así como o estudo e a defensa do equilibrio ecolóxico de Galiza, tanto na súa fauna como na súa flora. c) Defender e promover o patrimonio cultural marítimo pesqueiro, os bens e xacementos arqueolóxicos e, sobre todo, os ameazados ou os non inventariados, tanto terrestres coma subacuáticos. d) Promover e fomentar o medio ambiente terrestre, o patrimonio natural así como o estudo e a defensa do equilibrio ecolóxico de Galiza, tanto na súa fauna como na súa flora.