Natalia

My blogs

About me

Gender Female
Industry Student
Occupation Xeógrafa
Location Lourenzá, Lugo, Spain
Introduction Licenciada en Xeografía pola Universidade de Santiago de Compostela no ano 2008, actualmente curso o posgrao de Desenvolvemento Rexional e Integración Económica que ofrece esta mesma universidade.