துவாரகன்

My blogs

About me

Gender Male
Industry Arts
Occupation ஆசிரியர்
Location யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka
Introduction இலக்கியத்தின்மீது விருப்புக் கொண்ட ஒரு வாசகன். அதற்குப் பின்னர் எனக்குத் தெரிந்ததை கொஞ்சம் எழுதிவருகிறேன். அவ்வளவுதான்!
Interests கலை இலக்கியம்