அரவக்கோன் நாகராஜன்

My blogs

About me

Gender Male
Occupation artist
Location chennai, tamilnadu, India
Introduction 1960ஆம் ஆண்டு ஓவியப்பட்டயம்-சென்னை ஓவியப்பள்ளி(இன்னாள் கல்லூரி)
Interests கர்நாடக இசை, இலக்கியம்(தமிழ், ஆங்கிலம், ஹிந்தி)