දුකා

My blogs

About me

Gender Male
Industry Construction
Occupation Quantity Surveyor & Estimator
Location Khalifa City, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Introduction ඔබට මා කියවා තේරුම් ගතහැකි වෙතැයි මා සිතුවෙමි. කෙසේ නමුත් මම කවුදැයි සොයා බලන්න මම ම තීරණය කලෙමි.
Interests ගීත ඇසීම. . චිත්රපට බැලීම. . වේදිකා නාට්ය බැලීම. . මිතුරු ඇසුර. . නවකතා පොත් බැලීම. . කතා බහ කර කර සිටීම. . බ්ලොග් ලිවීම. .
Favorite Movies Honey, Maid in manhutten, කෙලිමඩළ, අම්මෝ. . මේක ඉඩ මදි ඔක්කොම නම් ටික ලියන්න. . .
Favorite Music Hip hop, classic, ජන ගායනා, rock, country, ගසල්. . . .
Favorite Books කර්නල්ගේ බිරින්දෑවරු, රිදී තිරංගනාවී, Wuthering Heights, නව වසර, not without my daughter. . . ඒකටත් මේක ඉඩ මදි ඔක්කොම නම් ටික ලියන්න. . .