Mr Tia Chop

My blogs

About me

Industry Technology
Occupation Chuyên Gia
Location Hà Nội, Hà Nội, Vietnam
Introduction Mr Tia Chop Sẽ đồng hành cùng bạn suốt chặng đường tìm hiểu xe điện cân bằng, xe điện 3 bánh drift, xe điện mini e-scooter. Đem lại cái nhìn chuyên gia dưới góc độ dễ hiểu nhất, bạn sẽ bất ngờ với những gì nhận được.