Chiến Chăm Chỉ

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Construction
Occupation Seo
Location Hà Nội, Hà Đông, Vietnam
Introduction "Kinh doanh" sofa phòng khách
Sofa vải
Sofa gỗ
sofa góc
Sofa đẹp
sofa hà nội
sofa đơn
sofa gia đình
sofa văn phòng
Favorite Music Nhạc vàng