บุญมา คล้ายปลื้มรัก

My blogs

Blogs I follow

About me

Location ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
Introduction ...ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ...ปัจจุบัน..จบการศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง