ชื่อเล่น โอ๊ต

My blogs

About me

Location อ.โคกโพธ์ไชย, ข.ก., Thailand
Introduction ชื่อนายภูวดล แก้วแดง ชื่อเล่น โอ๊ต อายุ 20 เกิดเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 252- บ้านเลขที่ - หมู่ 2 บ้านหนองหญ้าปล้อง ต.ซับสมบูรณ์ อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160 มีพี่น้อง 2 คน บิดาชื่อนายจตุพล แก้วแดง มารดาชื่อนางทรงศิลป์ แก้วแดง ปัจจุบันอยู่ด้วยกัน บิดา-มารดามีอาชีพ ทำไร่ทำนา ผมจบชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนสว่าง เข้าเรียนต่อระดับชั้น มัธยมศึกษที่ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ต.หนองไผ่ อ. แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ และเข้าศึกษาต่อในระดับปริญาตรี ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง คณะครุศาสตร์ สาขาวิชา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์ สีที่ชอบ สีฟ้า อาหารที่ชอบ ทุกประเภท เวลาว่าง ชอบเล่นฟุตบอล - อ่านหนังสือพิมพ์ ฟังเพลง คติประจำใจ คือใช้ปัญญาแก้ไขปัญหา อุปนิสัย ร่าเริงแจ่มใสเข้ากับคนอื่นได้ง่าย ความใฝ่ฝันคืออยากเป็นครูที่ดีที่เก่งและเป็นคนดีของสังคมตลอดไป To 081-0165309