MarOceano

My blogs

About me

Location Depende de los dias, Europa
Introduction Hai tres tipos de xente: os vivos, os mortos, e mais os navegantes