Hägernäs Strands Forum

My blogs

About me

Location Hägernäs Strand, Täby, Stockholm, Sweden
Introduction Vi är en organisation för samarbete mellan bostadsrättsföreningarna i Hägernäs Strand. Syftet är att förbättra villkoren för föreningarna och deras medlemmar.