Sintaxi de butxaca

My blogs

About me

Introduction Un dia, en sentir el plaf d'un llibre de sintaxi contra la paret, va néixer Sintaxi de butxaca: un blog per a mirar, escoltar, riure, cantar, ballar...

Darrere del blog hi ha dos lingüistes: la Celia Alba i l'Oriol Borrega. Ella és llicenciada en lingüística i està fent la tesi sobre sintaxi de llengua de signes catalana. Ell és estudiant del grau de lingüística i treballa com a lingüista computacional.

Junts volen divertir-se amb la sintaxi una estona i compartir-ho amb els internautes. I si, per casualitat, aprenen alguna cosa, millor que millor...