atelierfellesskap

My blogs

About me

Industry Arts
Location Norway
Introduction Atelierfellesskapet består av ca 40 kunstnere som arbeider innenfor medier som maleri - tegning - grafiske teknikker - glassarbeider - illustrasjon - skribenter - samtidsmusikk - video - foto - skulptur - performance og animasjon.