Sekce tibetského buddhismu

My blogs

Blogs I follow

About me

Introduction „You are a human being with an intelligent mind, loving heart and healthy body. The greatest benefit this life can bring is the chance for spiritual development, transformation of your mind.“ Jsi lidská bytost s inteligentní myslí, milujícím srdcem a zdravým tělem. Největší dobrodiní, jaké tento život může přinést, je příležitost k duchovnímu rozvoji, přeměně tvé mysli. Jeho Svatost dalajlama