วีระพงษ์ ประสงค์จีน

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Education
Occupation Pharmacist
Location London, University College London, United Kingdom
Introduction เดินทางจากบ้านเกิดอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เข้ามาเรียนปริญญาตรีด้วยทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรม ที่คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นทำงานเป็นเภสัชกรชุมชนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ราวหนึ่งปี บุญวาสนาดีเลยได้รับทุนรัฐบาล “โครงการทุนการศึกษาชั้นสูงเชิงกลยุทธ์เพื่อการสร้างเครือข่ายวิจัยระดับแนวหน้า” เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอกในสาขาประสาทวิทยาศาสตร์ งานวิจัยที่สนใจในปัจจุบัน คือ เซลล์ต้นกำเนิดและการเกิดใหม่ของเซลล์ประสาทในสมองผู้ใหญ่
Interests stem cell research and neuroscience
Favorite Music Mor-Lum