Đinh Thanh Hải

My blogs

About me

Gender Male
Occupation Kiến Trúc Sư
Location Sài Gòn, Vietnam
Introduction Tôi là Đinh Thanh Hải người con dòng họ Đinh làng An Giạ - Triệu Độ, tôi sinh ra tại Khe Sanh - Hướng Hóa - Quảng Trị. Hiện nay đang sinh sống tại Sài Gòn.
Interests Yêu thích kiến trúc, hội họa, âm nhạc, nhiếp ảnh