போளூர் தயாநிதி

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Consulting
Occupation சித்த மருத்துவம்
Location POLUR, TIruvannamalai Dist., Tamilnadu, India
Introduction இந்த உலகம் முழுவதும் அமைதியாகவும் சண்டைகள் இல்லாமலும் இருக்கவேண்டும் என பாடுபடுவது.... சித்தமருத்துவத்தை உலகெலாம் பரப்பச் செய்வது மொழி, பண்பாடு போன்றவற்றை காப்பது இப்படி siddhadhaya@gmail.com pesa 94429 53140
Interests யோகா, புத்தகம் படித்தல், மருத்துவ சேவை செய்தல்
Favorite Books பாவேந்தரின் நூல்கள் .... பாவணரின் நூல்கள் ... பேரா. க . நெடுஞ்செழியன் அவர்களின் அனைத்து நூல்களும் .....