Califor9a

My blogs

About me

Introduction Håkan Persson, jag är och har alltid varit intresserad av olika campingfordon. Min målsättning är att berätta om mina erfarenheter och tankar runt California i olika sammanhang. För mej är California inte bara ett fordon utan en möjlighet att uppleva äventyret. Vw Bussen har ett arv att förvalta........ Håkan Persson, I have always been interested in different camping vehicles. My goal is to share my experiences and thoughts around California in different contexts. To me California is not just a vehicle but an opportunity to experience the adventure. Vw bus has a legacy to uphold.