Knut S.

My blogs

About me

Gender Male
Industry Education
Introduction Dette er ein personlig blogg, ikkje nødvendigvis faglig nøytral, men eg får håpe prega av at eg har forska og undervist på Midtausten- og islamske emner i noen år. Universitetet i Bergen er der ting skjer.