Utpal

My blogs

About me

Occupation Writer, Editor
Location Pune, Maharashtra, India
Introduction मुक्त लेखक, संपादक. मिसा Online' या 'मिळून साऱ्याजणी' मासिकाच्या ऑनलाइन अंकाचं संपादन करतो आहे.