വിനോജ് | Vinoj

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Accounting
Occupation Accountant
Location Salalah, Salalah, Oman
Introduction കുതിച്ചു പാഞ്ഞൊഴുകുന്ന ജീവിത നദിയിലെ ഒരു പാവം വെള്ളാരങ്കല്ല്‌. ഇപ്പോള്‍ ഒമാനിലെ സലാലയില്‍ അക്കൗണ്ടന്റായി ജോലി ചെയ്യുന്നു.
Interests പ്രോഗ്രാമ്മിംഗ്‌, വായന, സംഗീതം, ബ്ലോഗ്ഗിംഗ്‌, ദിവാസ്വപ്നം...
Favorite Movies പക്ഷെ, സൂത്രധാരന്‍, പെരുമഴക്കാലം, വിവാഹ്‌(Hindi), Nick of Time(English), Ghost (English)
Favorite Music എന്റെ സ്വപ്നത്തിന്‍ താമരപൊയ്കയില്‍ വന്നിറങ്ങിയ...
Favorite Books കമലാദാസ്, എം.ടി., ഓഷോ എന്നിവരുടെ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും