คลินิกทันตกรรมสุขุมวิท 101/1 โทร.02-7476024 http://www.dentalsiam.com